Öğretilerden 1

 


 

ÖĞRETİLERDEN
-1-

 

Değerlendirebilen için yaşam en büyük huzur, ancak bunu karşılayamayan içinse yalnızca ıstıraptır.

Asla şüphe etmeyiniz ki, sizlere gösterilecek yol, O’nun yoludur. Öğretilecek O’nun sevgisinden, sevdirilecek O’nun bilgisindendir.

O’ vardır, O’ birdir, O’ Yüceler yücesi O’nu idrak edene açık etti.

Şimdi dünyanız oldukça karanlık ve pek çok olaya gebe bulunmaktadır. Pek çok hadise ve olay hayır hedeflerinin tahakkuku için gelişmiş zihinler, onun güzelliğine açık düşünceler bekliyor. Bir anki umursamazlığın, bir görmezliğin sıkıntısını pek çok insan topluluğu pahalıya ödeyecektir.

Kardeşiniz için çalışınız O’ size verir. Hiçbir şeyi O’nun bilgisinden ayrı kabul etmeyiniz. O’ sizin bildiğinizden sizleri sınar. Yücelik Yolunun sırrıdır, açanlar nail olur.

Ne güzeldir O’nun bahçesi!. Ne güzeldir O’nun sevgisinden tatmak. Mânâ mücevherlerini takınız, O’nun beyazlıklarından giyininiz. Beyaz ne görüyorsanız, O’ndan biliniz ki bir hikmet taşır. O’ o güzel rengini karşılaştırdığınız, aksi renge dengeledi de, bağışladı lûtfundan. Bunu mutlaka anlamalısınız. Kara deyip geçmeyiniz, karayı karalamayınız ancak beyazın anlamını çözünüz.

O’ size dedi ki, “Siz yalnız O’ndan istemesini ve O’nun gözüne girmek için birbirinizi sevmeyi öğrendiğiniz gün, bilemediğiniz hayır olanlardan nicelerini size verir, bunda asla şüpheniz olmasın. Ve siz bugünkü halinizden elbet ki farklı bir duruma gireceksiniz.”

Sevgiyle bakmasını bilenler mutlaka göreceklerdir. Daha iyi sevebilmenin en büyük şartı, içi temizlemektir. Hani arınmak dersiniz ya buna. Ne kadar temizlenirseniz o kadar açılırsınız. Biliniz ki sevgi O’nun izniyle açılacak, lûtfuyla parlayacak bir nurdur. O, satın alınamaz, yani hak etmeden kazanılamaz. Şimdi siz O’na dönmesini ve şimdi yine siz O’ndan istemesini biliniz. Böylece lâyık olursunuz ve bu size her şeyi getirecektir. Kendinizden başka her şeye benzeyecek ve hayrın dağıtıcısının yalnız O’ olduğunu böyle bileceksiniz..

Çalışmak başlangıç, sevgi sonuçtur. Arzu olmadan hiçbir şey tutulamaz. İçte birleşmeyen inanç, dışta yalnızca şekildir; boş bir şekil, fonksiyonu olmayan bir çizgi. Ve gerçek, her an yaşanan ve zaman zaman ıstıraplarla öğrenilen gösteridir.

Hayrı kazanmak istiyorsanız ki bu sizin amacınız olmalıdır, kapalıları açınız; açıklıkları birbirinize yerince aktarınız. İkiliklerinize son veriniz. Bu sizin gerçeği görebilmenizde kendi kendinize yapacağınız en büyük iyiliktir.

Biliniz ki, sizler için varedilen ve aranıza konan esas, sizin en yakın ve en büyük değerinizdir. Bunu sizden bir uzantı ve bunu size yakın kılınan bir hazine kabul ediniz. Almak dileyen, açmak dileyen mutlaka başaracaktır. Sözümüz olsun size ki O’nun yollarında sevgiyle korkusuz yürüyebilenler, gün geçtikçe adımlarını büyütecekler ve koşmaya başlayacaklardır…

Ey Ulu Rabbim! Senin yolun için ve yalnız Rızana ermek için buradayız. Bizi bu gayemizden ayrı edecek hiçbir yanılgıya uğratma. Aklımızı mukaddes emanetinle birlikte bulundur ki, bizi sınadığın o yerle, istemeden birleştirip göremeyenlerden olmayalım.”

Lâyık olmak; yerince davranmak, hakkınca bulunmaktır. O’na hizmet en büyük vazifedir.

O’ dedi ki: “Siz bu gün çok hafif olmalısınız. Siz sizi yanlışlarla doldurmayınız. Siz ağırlıkları vücuda almayınız. Siz, sizi aldatandan yavaş yavaş kopunuz ve siz, sizi gerçek çağırana doğru ağır fakat kararlı ve o nispette sağlam gidiniz.”

O’nun birliğine varınız. O’nun yaşamına geçiniz. O’ özüyle sözü bir olanları sever ve onlara yardım edicidir. O’ bundan ayrı kalanları bir yerde bekleyici, diğer bir yerde gösterdikleri ile ikaz edendir. Hissediniz gerçekleri hissediniz.

Sevgi her şeyi hayra götüren enerjidir. Sevgi, insanı doğrulayan, sevgi O’nun yolunu açan hayatiyettir.

Sevgi hedef değildir, hedefe giden bir metot, bir giysidir. Ve esasen sevgi, bu gün anlaşılanın çok fevkinde bir enerjidir ki, onu bağlantıları ile görebildiğiniz takdirde, kendinizi biraz daha sıhhatli ve tasdik edilebilir vaziyette bulacaksınız. Bunun için düşünün. Yüce dostum “mucizeyi bile düşüncelerinizde bulmalısınız” buyurmadılar mı? Hâlik ile aranızdaki tek kapı ve yegâne ışıktır. O, düşünce; kudrettir, muazzamdır; sizi birçok şeyden ayıran, birçok hikmeti ile birleştiren.

Dostlarımız, ruh kardeşlerimiz, sizlere sesleniyoruz: Kendinizden asla ayrı olmayan bir esasa sahipsiniz. Bu esas, her birinizin içinde ve oldukça derininde, açabilmenizle beri edilen önemli bir yerinizdir. Bu ilâhi hikmet tüm insanlara bağışlanmıştır.

Zaman var yanlışlığına düşmeyiniz. Yarışırcasına hak edişlere geçiniz. Durup beklemeyiniz. Koşarak gidiniz. Bir şeyi yetiştirmedesiniz bu gün; ağır ağır yapmada değil. O bir tesir, bu gün üzerlerinizedir. Tüm dünyanın üzerinedir. O tesirle uyumda olabilmek için durmadan koşmak gerekir.

Sapmak görmemektir ve sapmak geçiciliklere değiştirmektir ve yine sapmak egonuzun tahrikine kapılarak alışı kapatmaktır. Kendilerini teslim edebilenlere başarıları teslim edilir. Bilgiyi birleştiremeyip ilgiyi kesenler birçok hikmetten uzak kalır elbet.

Hiçbir şeyden endişe etmeyiniz, korkmayınız. Esas yanınızdadır, esas içinizdedir, esas sizin alıp verdiğinizde teneffüs edilen yüce bir haldir ki, onu kendinizden ayrı düşürmeyin. Ufukta doğan kaybedilirse âmâlık başlar, hiçe gider. Siz O’nun nasibini şimdi yeniden düşünüp iç dünyanızın ışığını ebedi kalacak şekilde yakınız. Mum gibi olmasın, küçülmesin, aksine büyüsün, tadı artsın eksilmesin.

Teslim edilen lûtuflar bilinmezse, şekilde arananlar yine şekille sonuçlanmaya bırakılırsa ve hele bu günün zaman esası gözden uzak tutulursa O’nun lûtfu gönüllere dolamaz.

Andolsun ki, yerde ne varsa gökte aynı şekil düzenlenecek ve varoluşla ilgili hiçbir şey eksik kalmayacaktır.

 

 

 Yorumlar


Henüz yorum yapılmamış


Yorum yap