Öğretilerden 9

 


 

ÖĞRETİLERDEN
-9-

 Var ya O’ Bir Olan; O’ Eşi Bulunmayan Tek Hakim; sizi size veren ve verdiği için de bekleyen, var ya! O’ dedi ki: “Siz bu gün çok hafif olmalısınız. Siz sizi yanlışlarla doldurmayınız. Siz ağırlıkları vücuda almayınız. Siz sizi aldatandan yavaş yavaş kopunuz. Ve siz, sizi Gerçek çağırana doğru ağır fakat kararlı ve o nispette sağlam gidiniz.”

 

Kalbinde ikilik taşımayan, anlamak, inanmak isteyen, O’nun lûtuf dolu yolunu yürüme gayretinde olana bizler yardımcıyız.

Bu zamanda işiniz bir idrakın içinizde geniş edilmesine bağlıdır. Bunu açanlar, hatta saçanlar hayırları daha fazla toplayacaklar.

Hedef meçhul ise yerinizden kıpırdayamazsınız. Hedef belli ve siz layıksanız süratin en büyüğünü yaparsınız.

Biliniz ki verilenin anlaşılabilmesi de ayrı bir hak ediştir.

Sevgi sizi meydana getiren güçtür. Onu anladıkça sakinleşecek ve huzurla dolacaksınız. Saygı bunu koruma esasıdır, sınırdır. Her sevginin bir saygı sınırı olacaktır.

Bütün insanlar sevgiyi ayrı tarif ederler, fakat bir olan taraf, birbirlerine beraber olmak zorunda bulundukları ve kulluklarının yüce yerini bilmede üzerlerine düşen vazifedir. Çünkü O’nun sevgisi, kardeşe olan sevgiyle büyür gelişir. Kardeşini sevmeyen O’nu sevemez.

Heyecanı hiçbir zaman kaybetmeyiniz, onu kaybeden sevgiyi yitirir. Çünkü zaman heyecandır. Düşününüz üzerinde.

Sevgide endişe olmaz. Sevgide karamsarlık yoktur. Hissediniz ki O’ bir seven, sevdiği için veren sizi üzmez. Siz göremediklerinizde üzülür, bulamadıklarınızla ıstırap çekersiniz.

Sevgi öyle bir bütündür ki her görüldüğü yerde ayrı tecelli edecek ve O’nun gerçeğini taşıyacaktır.

Gayret, alaka ve ortaya çıkarabilme çabaları farkında olmadan sevgiyi doğuracaktır. Bulmadan bilmeden sevgi yaratamazsınız. Onun için sevgi sonuçtur.

O’nun vereceğini, O’nun size her şekilde en güzeli göstereceğine emin olan sizler, O’nun emaneti güzel gönüllerinizi sıkıntıya sokmayınız. Sıkıntı sevginin kaybolmasına ve yine sıkıntının devamı gönlünüzün almamasına sebebiyet verir.

Sevgi bir bütündür parçalanmaz. Sizler derken ‘kullar’ onu parçalara bölmüşler, adeta nefislerine silah olarak çarpıştırıyorlar. Ve sevginin ne olduğunu bilmeyen kişiler, ilgiyle elde ettikleri değişikliğe ‘şuur’ deyip yepyeni bir saptamayı aranıza seriyorlar. Buna kananlar, bundan ayrı esas vazifesini tutanlardan defalarca misli fazladır. Bu sebeple gerçeğin bildirisi size tebliğ edilen çok ince bir sınırda ve değerlendirilememe tehlikesi içindedir.

Sevginin müdafaasını yapmayın, halini yaşayın. Eğer bir başarınız varsa mutlaka sevginin sonucudur. Eğer bir alaka mevcut ise muhakkak sevgiyle kaim olmuştur. Öyle düşününüz.

Sevgi her şeyi hayra götüren enerjidir. Sevgi insanı doğrulayan, sevgi O’nun yolunu açan hayatiyettir.

Doğruya şuurlanmak gerekir. Bunu yapma hevesi sevgidir. Durabilme nispeti yine sevgidir: vazgeçmeme ise bir yüksek sevgi. Olumlu bir çeşit halin kişiden tezahürüne genelde sevgi diyebilirsiniz.

O’nun birliğine varınız. O’nun yaşamına geçiniz. O’ özüyle sözü bir olanları sever ve onlara yardım edicidir. O’ bundan ayrı kalanları bir yerde bekleyici, diğer bir yerde de gösterdikleri ile ikaz edendir. Hissediniz gerçekleri, hissediniz.

İnsan gerçek tehlikeyi hissedene kadar diğer tehlikelerle, ıstıraplarla pek çok şeyi ödeyecektir. Kurtuluş üst realiteye geçerek birlik zemininin yaratılması neticesi mümkün bulunacaktır.

Ufukta doğan kaybedilirse amalık başlar, hiçe gider. Siz O’nun nasibini yeniden düşünüp, iç dünyanızın ışığını ebedi kalacak şekilde yakınız. Mum gibi olmasın, küçülmesin, aksine büyüsün. Tadı artsın eksilmesin.

Güzel ufuklar için cesaretle ileriye adımlar gerektir. Güzel günler için sağlam kalabilmek iç birliğine varmakla mümkündür. O’ korur, O’ verir böylece. Böyle bir verene, sizi en yakın düşünene şükrediniz.

Birleşen kalpler için şunu ifade ediyoruz ki, yaratılacak yeni bir dünyadır.

 

 

 Yorumlar


Henüz yorum yapılmamış


Yorum yap