Öğretilerden 12

 


 

ÖĞRETİLERDEN
-12-

 Gerçek değerleriniz yıkılmaz. Onlar yüksek bir kale gibi yıkılmaz taşlarla örülüdür. Gerçek kalesi ortadan kalkacak, çatlayacak bir yapı değildir. Nefsi yıkmak da kolay değildir, biliyorsunuz. Nefse dayalı olan sizler, nefsin yıkılmasına karşı gelmeden Gerçeği örünüz ki, onun yıkıldığını da fark etmeyesiniz. Size işlem çıkmasın. Artık “neyi” halledelim demeyin.

 

 Gerçek sizin istediğiniz değil, siz gerçek için istenensiniz.

Vazifelerini bilenler, bunun için yolda olanlar bulundukları durumu biraz daha ileriye götürebilmek için çaba gösterenlerdir. Gerçek onlar için kaçınılmaz bir imtihanın bilinçle varılması gereken yeridir. Onlar zaman harcamayanlardır. İşleyiş mekanizmalarını ve de gidiş şekillerini gayet iyi bilirler.

Sizin beğenmediğiniz, tenkidini ettiğiniz yahut sonunu meçhul bulduğunuz yerler hayrınıza bir mekanizmanın yakınlığıdır.

Şuurdaki mesafeler tecrübelerinizin sonunda olunması gereken hale dönüşür ki, bunların yerini açmadıkça onlar sizde tutunamazlar.

Şuur, yükselen düşüncenizin sizi çıkardığı mekândır. Dilediğimiz şuur, bulunmanız gereken yerde olabilmeniz ve onu içinize, en derininize işleyebilmenizdir. Sevgi bunun enerjisi, isteme gücünüzse O’nun nasibi.

Yaşantı tamamen bir sentezlemedir. Bilgi analizdir. Sentez ise gönlünüz. Gönlünüz varsa gücünüz vardır. Güç hissediyorsanız sözünüz hakikate elçi olmaktır.

Kendini idare zoruyla ayakta tutan er geç yıkılır. Kendini ikna ile inandıran mukavemet eder.

Dost arıyorsunuz! İçinizdeki dostluğu anladığınız gün bizi tanıyacaksınız…Bilgi istiyorsunuz!Üzerinizdeki bilginin borcunu ödediğinizde size mutlaka verilecektir. Hiçbir kul ondan uzak bırakılmadı

Sınırda kalmak, iradesini kullanan, kendini terbiye etmiş varlığın işidir. Nezaketle elde ettiğini, sonrasını kullanamayıp kapayan kul; yaptığı hareketin sonucu olan hale düşecektir.

Değişim bir gereğin sonunda ve bir zarureti icap ettirmedikçe tutulamıyor. Şunu söyleyelim ki; yanmaktan kaçmayanlar, gönüllerinde gerçeği arayanlar ve içte bulunuşun mümtaz yerini koruma çabasında olanlar kazananlardır.

Önlerindeki anı rızalı yaşayanlar Rızasında kalanlardır. Evet bunu pek çok kimse bilemiyor ama gerçek böyledir.

Değiştireceksiniz birçok şeyi; bazı gerçekleri kaybetmek pahasına. Cesur olacaksınız; yanlışı en aza indirip keyifli bulunacaksınız. Onun huzurunu duymadıkça içinizde Gerçek’ten doğuş olmaz.

Bilgisinde olanlar her şeye kadir olduğunu bilirler. Her anın O’nun Gerçeği olduğunu iyi bilenler gerçek için mucize beklemezler. Her akan zaman onlar için bir gerçek ve O’nun lutfudur çünkü

İnsanın planlanan hayatının gereğini yerine getirmesi, o büyük planda bir işleyişi hazır etmesidir.

Fizyolojik organların ihtiyacına takviye bugün bilmediğiniz plandan bulunmaktadır. Çünkü üzerindeki nimetlerin yerini üst edenler o muazzam plandan akıl almaz kudretin damarını keşfetmiş bulunurlar.

Varılacak yere kendinizi unuttuktan sonra, gerçek yerinizi bilerek varacaksınız.

Teslim olmak, üst gelene, Yüce olana kayıtsız şartsız uymaktır.

Vermek istemek yüce duygudur. Lakin onu rızada tutup O’ndan gelenin güzelliğini korumak, sığınmak işidir.

Bırakınız kendinizi. Bırakınız O’nun niceliğine. Kalın şeylerin muhafızlığı yerine, ince şeylerin esiri olun.

Zaman konuşur ve bir gün hükmeder. İşte o zaman pişman olanlardan olmayın.

Sizde bir siz var; o sizden içeri. Onu kullanınız, onun sessizliğini duyunuz.

Cesaret; Yüce lutfun kullanılmasında istifade edilen en büyük gıdadır.

Hayırların kazanılması gerektiği zaman içinde hayırsızlıkları ya da hayrın çok ötesindeki bulunuşu üzerinde taşıyanlar bilsinler ki, kaybolan bir güce doğru yaklaşmadalar.

Kendi kendinize ihtar etmeli, kendi kendinize sahip olmalısınız. Kendi bacağınızdan asılacaksınız. Herkes kendini kurtaracak. Birbirine yardım etmek dileyenler lütfen kendilerine dönsünler.

Önemli olan O’nun verdiği hikmetin gerçek yerinde durabilmektir yalnızca. Zamana uymak emri açmaktır. Emri bilenler hiç bir şeyden korkmazlar. O’nun Kudreti verildiği andan itibaren tüm fizik güçleriniz bilmediğiniz ölçüde istediği şekle girer. Şimdi siz bunu bilmek için alansınız.

 Kullarının selametini Büyük Hikmet gereği sürdüregelen Yücelik, bilmediğiniz nice güçle lazım gelen neleri üstlenmektedir bilir misiniz?

 

 Yorumlar


Henüz yorum yapılmamış


Yorum yap