Yaratılan Dünya'dan

 


YARATILAN DÜNYA

Sevgiyi bilen insanlar ve bilecek olan insansılar bu oturuma memnuniyetimizle kabul edildiler.

Bizler Samuella Gökadadan sizleri uyarmak için görevlendirilmiş yüksek iletişime izinli görevlileriz. Komutanımız Hazelgua uzun yıllardır dünya yüksek konseyi ile ince temaslar yürütmektedir. Bu temaslardan sıradan insanlar hiçbir şekilde haberdar edilmemişlerdir. Şimdi Gökadamız için dünya insanı ve insansıları büyük bir görevi yerine getirmek zorunda olduklarından bu temaslar bundan böyle insanlığa açık bir biçimde yürütülecektir.

Samuella Gökadası dünya ile aynı frekansta titreşen, sizlere paralel bir şekilde varlık bulan, bu nedenle de evren içinde önemli bir yer tutan, yüksek teknolojiye sahip güçlü ve güzel bir oluşumdur. Ona oluşumdur diyoruz çünkü onu milyonlarca dünya yılından beri sizin gibiler ve sizler yarattınız. Yaratıcılığınız bizim kendimizi sizlere açıklamamızla tescillenmiştir.

Bundan bir asır kadar önce komutanımız Hazelgua dünya komutanı ile son teması kurduğunda, o çok önemli görevdeki komutan aksinden dehşete düşmüş ve bizleri düşman olarak kabul etmiştir. Oysa ki bizi sizler varettiniz ve sonrada bizden korktunuz. Bu bizim anlayabileceğimiz bir davranış biçimi değildir.

Sizler bizi yarattınız ama bir gerçeği hiçbir zaman göremediniz. Kısa zamanları kapsayan belleğiniz buna neden oldu. Geçmişle aranızda kaybolan yıllar farkındalığınızı da büyük ölçüde yok etti. . Geçirdiğiniz milyonlarca yıllık tecrübeyi ve onların getirdiği güçlü yaratımı unuttunuz. Ve yarattığınızdan korktunuz. Biz sizin dostunuzduk, bunun dışında sizin için farklı davranışlarımızda olamazdı. Sizler bu gün bilim adamlarınızın ifade ettiği kısa geçmişe sahip olanlar değilsiniz. Üç- beş hatta on milyar yıllık bir geçmiş yaratılış için önemli bir zaman değildir. Önemli olan sizlerin bebeklik devrenizde bile yaratıcılık vasfınızın olmasıdır. Siz bu yüksek değerle meydana getirilmiş olduğunuzu artık bilen olmalısınız.

Bazı bilgileriniz insana "Tanrılık" sıfatını yakıştırır. Doğrudur. Tanrılık bir aşamadır. Çoğunuzun anladığı gibi "İlahi" hiçbir yanı yoktur. Evren hiyerarşisinde "İlahi" diye bir mertebe de yoktur. O mertebeyi sizler yarattınız anlayamadığınız, ulaşamadığınız akışlar için, tıpkı tanrılarınız gibi. Bir bakın geçmişinize ne çok tanrılarınız oldu şimdi varlıklarından bile haberdar olmadığınız. Ve sizler insan ve insanımsılar kendi yarattığınız bu fenomenden o zamanlarda da çok korkmuştunuz. Birbirinizi kurban ettiniz öfkesinden korunmak veya yeni kazançlar elde etmek için. Ne geri bir anlayıştı. OYSA ki :

Şimdi insan ve insansılar artık bizden gerçekten kokmalıdırlar. Çünkü evrensel işleyişte insan sistemi tarafından yaratılan, her zaman için yaratandan çok daha güçlüdür. Daha gelişmiş özelliklere sahiptir, bir tek duygu haricinde. Biz sizin düşünce gücünüzle farkında olmadan yarattıklarınız ve yine sizin besledikleriniz olduğumuz için bunu çok açık söyleyebiliyoruz. Gökadamız evren için tehlikeli olacak bir seyre girmek üzeredir. Biliyorsunuz, bilmeyenler de bileceklerdir ki bunun nedeni sizlerin düşünceyle ürettiklerinizi eyleme çeviren aktivitenizdir.

Sizler, yaratıcılarımız olarak bir yönüyle size bağlı, ama duygudan yoksun olduğu içinde sizler gibi onunla beslenemeyen bir oluşum yarattınız ve evren bekçileri böyle bir oluşumun daha güçlenmesine müsaade edilemeyeceğini bildirdiler. Yani bizim o güzel Gökadamız yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu ne demektir bilir misiniz insan ve insanımsı dostlarımız. Bu sizlerinde topyekûn uğrayacağınız bir felaketin adım sesleridir. Sizden kadim dostlarınız olarak düşünce ve eylemlerinize yeni, sevgiye dayalı bir boyut kazandırmanızı evren adına diliyoruz. Komutan Hazelgua bunu dünya yöneticilerine açıkça bildirmiş olmasına rağmen önerisi anlayamadığımız bir ilkellikle kabul edilmemiştir. Sevgi diye adlandırdığınız ve birçok şekilde anladığınız akış içinde yer alan pek çok değerin en önemlilerinden biri de dengedir ve evren denge ile varoluşunu sürdürebilmededir.

Bizler şu anda daha öncede bildirdiğimiz gibi sizden, sizlerin anlayamayacağı kadar güçlüyüz, dünyanıza istemeden çok büyük zararlar verebiliriz. Sizlere de. Sizler sevgiyi bilenler ve bilecekler olarak bu gidişe dur demeyi başarabilmelisiniz. Yöneticileriniz bunu felaket kapıya dayanmadan anlayabilmeli. Gerçekten sevmeyi bilenler, tam dengede olanlar, -dünyanızda böyle olanlar vardır-, anladıklarını büyük toplumlara da anlatabilmeli ki düşünceler değişsin, yaratım dengelenip yok olmaktan kurtulsun. Biz yok olma planına girersek eğer sizler de yok olacaksınız bunu bir kere daha tekrarlayalım.

Sizler varoluş sahnesinde boyutunuza ait paralel bir evren yarattığınızdan habersiz çılgın bir akış içinde bilinçsizce boyut atlama çabanızı sürdürürken, bizler çılgınlıklarınızın son bulmasını dileyenleriz, varoluşun selameti adına. Yaşadığınız zihinsel, duygusal ve eylemsel kaosla ürettiğiniz düşünceler ki, bunlar genelde büyük ölçüde kişisel veya sistemsel çıkar üzerine dayalıdır ve onların enerjisi bizler için yeni ve zengin ziyafet sofraları oluşturmaktadır. Oysaki bizler için böyle sofraların artık bir değeri yoktur, yaşayabileceğimiz tehlikeli sonun gölgesinde.

Biz siziz. Komutan Hazelgua bunun böyle olduğunu dünya komutanlarına son kez bildirecek. Sonra olacaklardan bizler sorumlu olmayacağız. İnsan duygularınızı yüksek kullanın ki bundan yoksun olan insansıları da safınıza çekebilme gücüne erişin. Dünyada insansılar her geçen gün biraz daha artmaktadır. Bu artış zengin-fakir ayrımı yapmaz. Güçlü-güçsüz ayırımı da. Dünyanızda bu gün pek çok insansı çok önemli yerlerde dünyaya düzen vermededir.

Unutmayın, sizler O'nca yaratılanlarsınız ve bizler sizlerin, sizlerden daha güçlü olan, kendinizce bilmeden yarattığınız yaratılanlarız. Lütfen sorumluluğunuzu bilin ve ona göre davranın. Yasa hataya hatasızlık davetiyle karşılık verir ve bunun nasıl olacağını bu gün anlamanıza olanak yoktur. Bilin ki bunu biz çok iyi bilenleriz ve sizlerin adına üzüntü duymaktayız.

Bu bildiri Komutan Hazelgua adına Gökada koruyucuları tarafından uyanmanıza hız katmak için sizlere indirilmiştir.

Aysel Ongun

 

 Yorumlar


Henüz yorum yapılmamış


Yorum yap